ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ


 
   

Με τον όρο «ανοικτές πηγές ακτινοβολίας» εννοούμε ραδιοϊσότοπα ή ουσίες επισημασμένες με ραδιοϊσότοπα που χορηγούνται κατά κύριο λόγο ενδοφλέβια ή από το στόμα προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τη λειτουργία και μεταβολισμό οργάνων του ανθρωπίνου σώματος ή για θεραπεία ορισμένων παθήσεων.

Η λειτουργική απεικόνιση της Πυρηνικής Ιατρικής είναι και η ειδοποιός διάφορα των εξετάσεών της από τις εξετάσεις με ακτίνες Χ, υπερήχους ή άλλες ακτινολογικές διαδικασίες που καθορίζουν την παρουσία της ασθένειας βασιζόμενες στην ανατομική απεικόνιση και όχι στη διαταραχή μια λειτουργίας.

 
   

Τα ραδιοφάρμακα χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:
ραδιοφάρμακα τα οποία κατανέμονται στο σώμα μέσω της αιματικής ροής και καθηλώνονται με μη ειδικό τρόπο στο όργανο στόχος (perfusion tracers)
ραδιοφάρμακα τα οποία κατανέμονται στο σώμα μέσω της αιματικής ροής αλλά καθηλώνονται στο όργανο στόχο μέσω ειδικών βιοχημικών διεργασιών και υποδοχέων.

Επίσης ταξινομούνται σε μεταλλοεπισημασμένα (metal tagged) των οποίων η βιοκατανομή δεν εξαρτάται από το ραδιονουκλίδιο όπως τα κολλοειδή και σε μέταλλοαπαραίτητα (metal essential) των οποίων η βιοκατανομή εξαρτάται από το ραδιονουκλίδιο.

Για να θεωρηθεί ένα ραδιοφάρμακο ιδανικό θα πρέπει να πληρεί τις εξής ιδιότητες:
μικρό χρόνο ημιζωής
εκπεμπόμενη γ ακτινοβολία ιδανική για τα συστήματα απεικόνισης (100-300 KeV)
μικρή ακτινική επιβάρυνση
υψηλό στόχο/ υπόστρωμα
επαρκής χρονικά παραμονή στο όργανο στόχος για την διενέργεια της μελέτης
εύκολα διαθέσιμο
μη τοξικό
χαμηλό κόστος


Τα συνήθη ραδιοϊσότοπα στην διαγνωστική πυρηνική ιατρική είναι:

Γάλλιο (Ga) 67
Ιώδιο (I) 131 και 123
Τεχνήτιο (Τc) 99
Θάλλιο (TL) 201

τα οποία ανάλογα με την ζητούμενη εξέταση επισημαίνουν την κατάλληλη ουσία και χορηγούνται στον εξεταζόμενο.

 


 
 
   .....
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96