εξετάσεις ανίχνευσης SARS-CoV-2


 
             


   


Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται εξετάσεις ανίχνευσης SARS-CoV-2 με μοριακή τεχνική PCR που εξασφαλίζει την μέγιστη ακρίβεια στην ανίχνευση του κορωνοϊού.

Επίσης πραγματοποιούνται εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων COVID 19.

Πως γίνεται η λήψη δείγματος για ανίχνευση SARS-CoV-2 με μοριακή τεχνική PCR:

Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό στυλεό από τον στοματοφάρυγγα. Μπορεί να ληφθεί επίσης από ρινοφάρυγγα.
Συσκευάζεται με ειδικό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο μεταφοράς και συνοδεύεται πάντα από το συνοδευτικό έντυπο που απαιτείται από τον ΕΟΔΥ, συμπληρωμένο από τον εκάστοτε ιατρό. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο.
Με τον ίδιο τρόπο και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, γίνεται όταν απαιτείται η δειγματοληψία κατ’οίκον από το ειδικό συνεργείο.

Τι είναι η μοριακή τεχνική PCR:

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR) δηλαδή η διαδικασία απομόνωσης του ιικού RNA και η εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή για την ενίσχυση 2 διαφορετικών στόχων του ιικού γονιδιώματος του SARS-CoV-2.

 
...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96