ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 

      


   

Η ψηφιακή απεικόνιση είναι η σύγχρονη πραγματικότητα στην ακτινοδιαγνωστική.

Απαιτεί σε κάθε κατηγορία διαφορετικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψηφιακή λήψη της εικόνας, να έχει εκείνη την ανάλυση αλλά και εκείνα τα επίπεδα «θορύβου», που επιτρέπουν την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος χωρίς απώλεια πληροφοριών.

Αυτό επιτυγχάνεται από πιστοποιημένες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το αμερικανικό FDA, μεθόδους λήψης πλήρως ψηφιακής εικόνας.

Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιείται η πιο εξελιγμένη από αυτές τις τεχνικές.

Η FFD ψηφιακή εικόνα αποτελεί την κορωνίδα της ιατρικής απεικόνισης.

Στο ιατρείο μας κάθε ακτινολογική εικόνα που παράγεται βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή.

 

   

Δεύτερο βήμα μετά την ψηφιακή λήψη είναι η απεικόνιση αυτής είτε σε οθόνη ενός σταθμού εργασίας, είτε, μέσω laser camera, σε film.

Αν η λήψη της εικόνας έχει γίνει σωστά αλλά η οθόνη ή η laser camera δεν έχει την απαραίτητη ανάλυση τότε η εικόνα δεν είναι σωστή. Για παράδειγμα μια οθόνη κατάλληλη για διάγνωση αξονικής τομογραφίας δεν είναι κατάλληλη για διάγνωση ψηφιακής μαστογραφίας.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις όλες εκείνες τις προδιαγραφές για την liege arties λήψη και μελέτη των ψηφιακών ακτινολογικών εικόνων.

Επίσης οι εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας με εγκεκριμένα για ιατρική χρήση προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα για την επεξεργασία και την παραγωγή όχι απλά όμορφων και εντυπωσιακών εικόνων και ανασυνθέσεων, αλλά εικόνων που ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα.

Το software όλόκληρου του ιατρικού εξοπλισμού διαθέτει τα πλεον σύγχρονα και σε αρκετές περιπτώσεις μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικα.

Με την χρήση περισσοτέρων από 15 εξειδεικευμένων workstations, κάθε εικόνα αναλύεται και επεξεργάζεται άμεσα και ολοκληρωμένα.

Οι διαγνωστικές οθόνες 5MPixels Barco medical σε κάθε workstation ολοκληρώνουν την άριστη τελική θέαση των ιατρικών εικόνων.

Οι 5 laser camera (KONIKA MINOLTA DRY PRO 793, KONIKA MINOLTA DRY PRO 832, KODAK DRYVIEW 6800 και SONY UPDF 550) προσφέρουν άριστες εκτυπώσεις, ενώ τα XEROX WORKCENTRE 7655 και XEROX WORKCENTRE 3335 δίνει τη δυνατότητα για υψηλότατης ποιότητας έγχρωμες απεικονίσεις δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων.

Τέλος η ψηφιακή εικόνα αποστέλεται στο σύστημα αποθήκευσης, γνωστό ως PACS, από όπου υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης κάθε στιγμή στο μέλλον από το τοπικό δίκτυο ή απομακρυσμένα.

 

   
 
PACS

σύστημα για την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των εικόνων της ιατρικής απεικόνισης

περισσότερες πληροφορίες...
   

   
WORKSTATIONS

οι εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας με εγκεκριμένα για ιατρική χρήση προγράμματα και οθόνες υψηλής ανάλυσης

περισσότερες πληροφορίες...
 
 

   
 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

οι ψηφιακές εξετάσεις εκτυπώνονται προκειμένου να αναπαραχθεί η ιατρική εικόνα και να είναι έτοιμη για την διάγνωση από τον ακτινοδιαγνώστη αλλά κυρίως για την εκτίμηση από τον κλινικό ιατρό

περισσότερες πληροφορίες...
   


.....
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96