ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

 


   

Η αξονική αγγειογραφία στεφανιαίων αγγείων αποτελεί καινοτόμο αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο με την οποία μπορούν να απεικονιστούν με ακρίβεια η καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία της προκειμένου να διαγνωστεί ή να αποκλειστεί η στεφανιαία νόσος.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να διεκπεραιώνουµε µια αξονική στεφανιογραφία µε άριστα απεικονιστικά αποτελέσματα και µε το μικρότερο βαθµό παρέµβασης για τον ασθενή.

Η απεικόνιση ολόκληρης της καρδιάς πραγματοποιείται σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Αυτό µας διευκολύνει στην περίπτωση των ταλαιπωρημένων ασθενών, που έχουν δυσκολία στο να κρατούν την αναπνοή τους, ή αυτών που έχουν αρρυθμία ή ταχυκαρδία.

Η απεικόνιση γίνεται µε ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Έτσι, απεικονίζεται η καρδιά στις διάφορες κινητικές φάσεις λειτουργίας.

 

   

Η αξονική στεφανιογραφία καρδιάς ενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί αλλά έχουν 2 ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, όπως αυξημένη χοληστερόλη αίματος, αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης, παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, κληρονομικό ιστορικό κλπ.

Η εξέταση ενδείκνυται επίσης όταν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως π.χ. η δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα καρδιάς, απέφεραν ασαφή ευρήματα.

Σε ασθενείς µε άτυπο θωρακικό άλγος. Η αξονική τοµογραφία στεφανιαίων αγγείων είναι η καλύτερη µη επεµβατική μέθοδος για την άµεση απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων αυτών των ασθενών.

Σε περίπτωση υποψίας καρδιακών και περικαρδιακών ανατοµικών ανωµαλιών και προς αποκλεισµό όγκων θρόµβων κτλ.

Για την εκτίµηση ανώµαλων εκφύσεων στεφανιαίων αρτηριών.

Σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε αποκατάσταση τµήµατος των στεφανιαίων αγγείων για την εκτίµηση βατότητας των stent και bypass.

Στο εργαστήριο μας με τον αξονικό τομογράφο Philips Brilliance 64 τομών πραγματοποιείται η εξέταση της στεφανιογραφίας που με τη χρήση του πρωτοκόλλου step n' shoot εξασφαλίζει τις ελάχιστες δόσεις ακτινοβολίας για τον εξεταζόμενο.

 

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96