ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ     

Ο αξονικός τομογράφος 64 τομών προσφέρει άριστη απεικόνιση των αγγείων του σώματος.

Τα πλεονεκτήματα της αξονικής αγγειογραφίας είναι ότι είναι απολύτως αναίμακτη και ιδιαίτερα κατάλληλη για τη μελέτη όλων των αγγείων του σώματος, του τραχήλου και του εγκεφάλου. Απαιτείται μόνο ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας, της ίδιας που χρησιμοποιείται και για την αξονική τομογραφία.

Για την ανάδειξη στενώσεων ή αποφράξεων ή την ανάδειξη άλλων αγγειακών παθήσεων όπως π.χ. ανευρυσμάτων αορτής ή εγκεφαλικών αγγείων, η ικανότητα διάγνωσης αγγίζει το 98% περίπου. Παράλληλα μπορεί να μελετηθεί και το τοίχωμα των αγγείων, κάτι που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια της επεμβατικής κλασσικής ψηφιακής αγγειογραφίας με τη χρήση καθετήρων.

Οι ποσότητες σκιαγραφικού που χρειάζονται είναι συνήθως μικρότερες από αυτές της κλασσικής αγγειογραφίας και χορηγούνται ενδοφλεβίως.

Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου – όπως και της αξονικής στεφανιογραφίας – είναι ότι δεν είναι αναγκαία η παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο, ενώ για την ολοκλήρωση της εξέτασης δεν απαιτείται συνήθως χρόνος μεγαλύτερος από 30 λεπτά.

 

   

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται αγγειογραφίες για:

Παθήσεις των αγγείων του εγκεφάλου (ανευρύσματα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, στενώσεις, αποφράξεις)

Παθήσεις των καρωτίδων (στενώσεις)

Έλεγχο των αγγείων του άνω άκρου (εμβολή, τραύμα)

Παθήσεις της αορτής (ανευρύσματα, στενώσεις, διαχωριστικά ανευρύσματα, έλεγχο μετά από τοποθέτηση stent)

Έλεγχο των πνευμονικών αρτηριών (πνευμονική εμβολή)

Έλεγχο των αγγείων του ήπατος (τραύμα, απόφραξη ηπατικών φλεβών, πρό- ή μεταμοσχευτικός έλεγχος)

Έλεγχο των νεφρικών αγγείων (αναζήτηση στενώσεων σε υπερτασικούς ή επικουρικών αρτηριών σε προμεταμοσχευτικό έλεγχο)

Παθήσεις των αγγείων των κάτω άκρων (στένωση ή απόφραξη αρτηριών, έμβολα σε φλέβες).

 

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96