SIEMENS SYMBIA: in vivo εξετάσεις  
   Στο ευρύτερο κοινό οι in vivo εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής είναι γνωστές ως «σπινθηρογραφήματα». Η ονομασία αυτή προκύπτει από τη διαδικασία ανίχνευσης της ακτινοβολίας που εκπέμπει το ραδιοϊσότοπο το οποίο προηγουμένως έχει χορηγηθεί στον ασθενή ενδοφλεβίως, μέσω της αναπνευστικής οδού ή με κατάποση για την πραγματοποίηση της εξέτασης.

Το ραδιοϊσότοπο αφού εισέλθει στο σώμα, κατευθύνεται και συγκεντρώνεται στην πάσχουσα περιοχή εκπέμποντας ακτινοβολία, η οποία και ανιχνεύεται από κατάλληλο σύστημα, τη γ-camera.

Η γ-camera έχει τη δυνατότητα να συλλέγει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το σώμα του ασθενούς και να σχηματίζει την εικόνα της υπό εξέτασης περιοχής. Ανάλογα με το είδος της εξέτασης και την πάθηση, στη λαμβανομένη εικόνα παρατηρούνται περιοχές με αυξημένη, μειωμένη ή σταθερή συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου.

 

   

Η γ-camera SIEMENS SYMBIA και ο σταθμός εργασίας Syngo MI workplace SIEMENS αποτελεί μία σύγχρονη επιλογή που διασφαλίζει άριστη απεικόνιση και πολύ χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας.

Η γ-camera SIEMENS SYMBIA, 2 κεφαλών μεταβλητής γωνίας, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ταυτόχρονα εικόνες της πρόσθιας και οπίσθιας, αλλά και της δεξιάς και αριστερής επιφάνειας του σώματος αντίστοιχα, με υποδιπλασιασμό του χρόνου συλλογής των δεδομένων σε σύγκριση με τις συμβατικές γ-camera μιας κεφαλής.

Η επεξεργασία των πρωτογενών εικόνων γίνεται στον εξειδικευμένο σταθμό εργασίας Syngo MI workplace SIEMENS, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας άρτιου τελικού αποτελέσματος το οποίο οδηγεί σε ολοκληρωμένο διαγνωστικό συμπέρασμα.

Η γ camera διαθέτει πλήρως ψηφιακή τεχνολογία αφού η ψηφιοποίηση του σήματος γίνεται απευθείας στην κεφαλή ανίχνευσης ξεχωριστά για κάθε φωτοπολλαπλασιαστή. Οι autoform collimators της SIEMENS διαθέτουν την υψηλότερη ευασθησία συγκριτικά με τον αντίστοιχο εξοπλισμό άλλων εταιρειών επιτρέποντας την μέτρηση περισσότερων κρούσεων. Τελικό αποτέλεσμα η παραγωγή καλύτερης τελικής ιατρικής εικόνας.

Μετά την διενέργεια τους όλες οι εξετάσεις αποθηκέονται στο pacs του εργαστηρίου.

Η χορήγηση των ραδιοφαρμάκων χαρή στην εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού μας δίνει τη δυνατότητα της χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

 

   

Στο εργαστήριο διενεργούνται όλες οι εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την χρήση της γ-camera. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σπινθηρογραφήματα Μυοκαρδίου
-Τομογραφικό σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με νέα ραδιοφάρμακα επισημασμένα με Τc-99m (SESTAMIBI, ΤETROFOSMIN) με ταυτόχρονη εκτίμηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, πολλαπλής πύλης (Quantitative Gated Spect).
- Στατικό και Δυναμικό με TL-201
- Με επαναχορήγηση

Ραδιοισοτοπική Κοιλιογραφία σε κόπωση και ηρεμία

Σπινθηρογραφήματα θυρεοειδούς με Tc-99m, με Ι-123, με Ι-131 - Ολόσωμο με Ι-131 - Ολόσωμο με Ι-123
- Δοκιμασία πρόσληψης (UPTAKE) Σπινθηρογραφήματα Νεφρών
- Στατικό
- Δυναμικό

Σπινθηρογραφήματα Πνευμόνων
- Αιμάτωσης Πνευμόνων με ΜAA
- Αερισμού Πνευμόνων με Technegas (Δεν απαιτείται προετοιμασία)

Σπινθηρογραφήματα Οστών & Οστών 3 φάσεων

Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου
- Μελέτη βασικών γαγγλίων με I-123-DATSCAN και Ι-123-ΙΒΖΜ ότι πιο σύγχρονο στην ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ και για τη διάγνωση της νόσου Πάρκινσον.
- Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tc99m-HMPAO για τη διερεύνηση της περιοχικής εγκεφαλικής αιμάτωσης.
- Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με Tetrofosmin για τη διερεύνηση χωροκατακτητικών βλαβών.

Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων

Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φρουρού λεμφαδένα

Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φλεγμονής
- LEUKOSCAN
- LEUKOKIT
- ΓΑΛΛΙΟ (Ga-67)

Σπινθηρογράφημα ολόσωμο για την ανίχνευση υποδοχέων σωματοστατίνης
- Με OCTREOSCAN
- Με TEKTROTYDE

Σπινθηρογράφημα Επινεφριδίων με Ι-123-ΜΙBG

Σπινθηρογράφημα Μαστών

Σπινθηρογράφημα Όρχεων

Σπινθηρογράφημα Μεκκελειου αποφύσεως

Σπινθηρογράφημα με γάλλιο (Ga-67)

Σπινθηρογράφημα Ήπατος/σπληνός

Σπινθηρογράφημα Ήπατος

Σπινθηρογράφημα Σπληνός

Σπινθηρογράφημα με επισημασμένα ερυθρά

Σπινθηρογράφημα Μυελού των Οστών (νωτιαίου σωλήνος)

Ανίχνευση Αιμορραγίας πεπτικού με Tc-99m-επισημασμένα ερυθρά

Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (σπινθηρογράφημα χοληφόρων)

Σπινθηρογράφημα παγκρέατος

Σπινθηρογραφική μελέτη Γαστρικής Εκκένωσης Στερεών

Σπινθηρογραφική μελέτη Γαστρικής Εκκένωσης Υγρών

 


   
 
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ

Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης πρέπει να εξατομικεύονται προσεκτικά και να γίνεται σωστή επιλογή του χρόνου χορήγησης του ραδιοφαρμάκου

περισσότερες πληροφορίες...
   

   
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Για την σωστή διενέργεια κάθε πράξη ιατρικής απεικόνισης απαιτείται μια προετοιμασία του ασθενούς, η οποία κατά περίπτωση εξειδικεύεται.

περισσότερες πληροφορίες...
   

   
 
 
   
           
.....
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96