Πρωτόκολλα εξετάσεων αγγειογραφίας

 


    

 
  αγγειογραφιών στον αξονικό τομογράφο  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΑΓΩΝΟΥ WILLIS
ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΕΒΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια κάτω
ύπτια - χέρια κάτω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
μεσότητα τραχήλου - κυρτό
μεσότητα τραχήλου - κυρτό
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
όχι
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
όχι
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
-
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SMOOTH A
SMOOTH A

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια κάτω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
αορτικό τόξο - κυρτό
αορτικό τόξο - κάτω γνάθος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
1/0.5 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SMOOTH A
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
αορτικό τόξο - άκρα δάκτυλα
μεσότητα τραχήλου - σκέλη διαφράγματος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
μεσότητα τραχήλου - ηβική σύμφυση
σκέλη διαφράγματος - ηβική σύμφυση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
55ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
50ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
σκέλη διαφράγματος - άκρα δάκτυλα
ομφαλός - άκρα δάκτυλα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
μεσότητα τραχήλου - άκρα δάκτυλα
κυρτό - άκρα δάκτυλα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
σκέλη διαφράγματος - κάτω πόλος νεφρών
σκέλη διαφράγματος-ηβική σύμφυση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
55ml (4.5ml/sec)
55ml (4.5ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
50ml (4.5ml/sec)
50ml (4.5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΗΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια χέρια κάτω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
βάσεις πνευμόνων - κορυφές πνευμόνων
-
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
-
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
-
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
ml (4.5ml/sec)
-
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
-
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
-
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
1.173
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΗΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΕΒΩΝ ΑΚΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια (ανάλογα περιοχή ενδιαφέροντος ορθά ή ανάποδα)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
-
-
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
-
-
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
-
-
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
-
-
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
-
-
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
-
-
mAs
240
240
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.5
0.5
PITCH
0.703
0.703
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
  αγγειογραφιών στον μαγνητικό τομογράφο  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΕΣ KAI ΦΛΕΒΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
TOF 3D TRA
PCA 3D COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
TOF 3D TRA
-

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ
ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE ή HEAD NECK SYNERGY
BODY SENSE ή HEAD NECK SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
PCA 3D COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
-

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
2D BOLUS TRACK CORONAL
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
3D HIGH RESH COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΟΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
2D BOLUS TRACK CORONAL
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
3D HIGH RESH COR


 
 
    
 
   


...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96