Πρωτόκολλα εξετάσεων καρδιάς

 


    

 
  στεφανιογραφίας στον αξονικό τομογράφο  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤEΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ STEP 'N SHOOT
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
85ml (7ml/sec)
85ml (7ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
50ml (5ml/sec)
50ml (5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking - επιλογή φάσης ΗΚΓ
mAs
600
600
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
0.2
0.2
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
0.8/0.4 overlaping
0.8/0.4 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
CARDIAC STANDARD CB
CARDIAC STANDARD CB

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
ΣΤEΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ BYPASS
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΝΟΗ
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
μεσότητα τραχήλου - κάτω καρδιακό χείλος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
out
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
85ml (7ml/sec)
85ml (7ml/sec)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ IV
50ml (5ml/sec)
50ml (5ml/sec)
ΤΕΧΝΙΚΗ BOLUS TRACKING
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
mAs
600
600
kV
120
120
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
ROTATION TIME
0.4
0.4
PITCH
0.24 ή 0.3
0.2
ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ
0.8/0.4 overlaping
0.8/0.4 overlaping
ΦΙΛΤΡΟ
CARDIAC STANDARD CB
CARDIAC STANDARD CB


 
 
    
 
   

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96