Πρωτόκολλα εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας

 


    

 
  κεφαλής & τραχήλου  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD NECK SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ
ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
FLEX MEDIUM SYNERGY
HEAD NECK SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
  θώρακος  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG, T2 TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG, T2 TRA-COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 HIGH RESH TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC
T1 SPIR TRA-SAG-COR
  κοιλίας  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, Τ2 SINGLE SHOT TRA-COR, T2 SPIR TRA
T2 3D MRCP
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC, T1 TRA 5min
-

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE DUAL TRA-COR, T2 COR, T2 SPIR TRA
T2 MYELO 3D COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE DUAL TRA-COR
-

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
ΟΣΧΕΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
C1
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, T2 TRA-SAG-COR, T1 SPIR TRA
T1 TRA-SAG-COR, T2 TRA-SAG-COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 TRA-SAG-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR TRA
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
  κεντρικού νευρικού  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΟΨΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
HEAD ή HEAD NECK SYNERGY
HEAD ή HEAD NECK SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
επί ενδείξεων
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, T2 TRA, T2 FLAIR TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 IR COR
T1 TRA, T2 TRA, T2 FLAIR TRA-SAG, T2 FFE
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR
επί ενδείξεων

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
SPINE SYNERGY
SPINE SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, T2 TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 SPIR SAG
T1 TRA, T2 TRA, T2 SPIR TRA COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 SPIR TRA-SAG
T1 TRA-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
HEAD
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-COR, T1 SPIR COR
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-COR, T1 SPIR TRA-COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-COR
T1 SPIR TRA-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΦΥΣΗΣ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 SAG-COR, T2 TRA
T1 COR, T2 TRA, T2 DRIVE TRA
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SAG-COR
T1 TRA-COR
  μυοσκελετικού  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΩΜΟΥ
ΑΓΚΩΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
de cubitus
ΠΗΝΙΟ
C1 ή FLEX MEDIUM SYNERGY
KNEE ή C1 ή FLEX MEDIUM SYNERGY
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-COR, T2 SPIR SAG, PD COR
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE SPIR 3D COR DYNAMIC
T1 SPIR TRA-SAG-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΧΚ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
πρηνή
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
KNEE ή FLEX SMALL SYNERGY
C1
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
ΓΟΝΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
KNEE ή FLEX MEDIUM ή C1
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
PD SPIR TRA, PD SAG-COR, T2 SPIR SAG-COR
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 FFE SPIR 3D SAG-COR DYNAMIC

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ
ΠΔΚ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ύπτια
ύπτια
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE ή Q BODY
HEAD
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
T1 TRA-SAG-COR, T2 STIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR SAG
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
  μαστογραφίας  
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
πρηνή
ΠΗΝΙΟ
BREAST
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, T2 STIR TRA-SAG
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE 3D WATS DYNAMIC


 
 
    
 
   

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96