Πρωτόκολλα εξετάσεων
ψηφιακής ακτινογραφίας και ακτινοσκόπησης

 


    

 


ΕΞΕΤΑΣΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
kV
mAS
 
         
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
 
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ PR
 
ΑΑ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ F
 
ΑΑ ΘΩΡΑΚΟΣ DECUBITUS
 
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΤΙΑ F
 
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ F
 
ΑΑ ΚΟΙΛΙΑΣ DECUBITUS
 
AA NOK
 
ΑΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
 
ΑΑ ΚΡΑΝΙΟΥ F
 
ΑΑ ΚΡΑΝΙΟΥ PR
 
ΑΑ TOWNE'S
 
AA ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ F
 
ΑΑ ΓΝΑΘΩΝ
 
ΑΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ PR
 
ΑΑ ΚΛΕΙΔΑΣ
 
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F
 
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR
 
AA ΩΜΟΥ F
 
ΑΑ ΩΜΟΥ PR
 
ΑΑ ΩΜΟΥ ΔΙΑΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ
 
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F
 
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ PR
 
ΑΑ ΑΓΚΩΝΑ F
 
AA ΑΓΚΩΝΑ PR
 
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F
 
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR
 
ΑΑ ΠΧΚ F
 
ΑΑ ΠΧΚ PR
 
ΑΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ
 
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F
 
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΛΟΞΕΣ
 
ΑΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
 
ΑΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F
 
ΑΑ ΙΣΧΙΟΥ PR
 
ΑΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F
 
AA ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR
 
AA ΓΟΝΑΤΟΣ F
 
ΑΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR
 
ΑΑ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ
 
ΑΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ
 
ΑΑ ΚΝΗΜΗΣ F
 
AA ΚΝΗΜΗΣ PR
 
AA ΠΔΚ F
 
ΑΑ ΠΔΚ PR
 
ΑΑ ΠΔΚ ΣΤΡΟΦΗ
 
ΑΑ ΠΟΔΟΣ F
 
ΑΑ ΠΟΔΟΣ PR
 
AA ΠΟΔΟΣ ΛΟΞΕΣ
 
AA ΠΤΕΡΝΗΣ
 
ΑΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR
 
ΑΑ ΑΜΣΣ F
 
ΑΑ ΑΜΣΣ PR
 
ΑΑ ΑΜΣΣ ΛΟΞΕΣ
 
AA ΟΔΟΝΤΟΣ
 
ΑΑ ΘΜΣΣ F
 
ΑΑ ΘΜΣΣ PR
 
ΑΑ OΜΣΣ F
 
ΑΑ OΜΣΣ PR
 
AA OΜΣΣ ΛΟΞΕΣ
 
ΑΑ ΟΣΦΥΟΙΕΡΗΣ PR
 
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ F
 
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ PR
 
ΑΑ ΚΟΚΚΥΓΑ PR
 
AA ΙΕΡΟΛΑΓΩΝΙΩΝ F
 
 
 
    
 
   

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96