HOLOGIC SELENIA
& GE ESSENTIAL

 
   

Στο εργαστήριο μας είναι εγκατεστημένος από το 2010 ο ψηφιακός FFD μαστογράφος General Electric Senographe Essential και ο εξειδικευμένος σταθμός εργασίας Seno Advantage.

Το 2014 εγκαταστήσαμε και δεύτερο υπερσύγχρονο ψηφιακό FFD μαστογράφο Hologic Selenia.

Έτσι αποτελούμε ένα από τα μοναδικά κέντρα στον κόσμο με αντίστοιχο εξοπλισμό. Οι μαστογράφοι μας αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσία των δύο υπερσύγχρονων μαστογράφων αποδεικνύει την επιλογή μας να βρισκόμαστε σταθερά στην κορυφή.

 

   

Η μαστογραφία είναι μια απλή εξέταση που καμία γυναίκα δεν πρέπει να αμελεί και σήμερα γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική στην ψηφιακή της μορφή.

Η ψηφιακή τεχνική που πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική,είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της καθιερωμένης μεθόδου της κλασσικής μαστογραφίας και αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας των κατασκευαστικών οίκων.

Όπως η κλασσική έτσι και η ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 35-40 χρόνων και άνω, κάθε χρόνο.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ιδανική μέθοδος για γυναίκες νεαρής ηλικίας, με πυκνούς μαστούς και με προθέματα σιλικόνης.

 

   

Η βασική διαφορά της αναλογικής μαστογραφίας σε σχέση με την ψηφιακή είναι ότι στην αναλογική χρησιμοποιείται μόνο το film σαν μέσο καταγραφής των διαγνωστικών εικόνων, ενώ στην ψηφιακή χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονική επεξεργασία του σήματος.

Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλογική:

υψηλής ανάλυσης εικόνες που αυξάνουν την διαγνωστική πληροφορία και συντελούν στην πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σε πολύ πιο αρχικό στάδιο, ιδιαίτερα όταν η μελέτη γίνεται σε εξειδικευμένους σταθμούς εργασίας

σημαντικότατη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στην εξεταζόμενη

η ψηφιακά παραγόμενη εικόνα μπορεί να υποστεί επεξεργασία μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο άσκοπες επαναλήψεις

η εξέταση διαρκεί λιγότερο χρόνο ενώ με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της εικόνας έχουμε πάντοτε πρόσβαση στις παλαιότερες εξετάσεις

δυνατότητα χρήσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των ακτινολόγων.

Απαραίτητη προϋπόθεση στην απεικόνιση της ψηφιακής μαστογραφίας σε film είναι η υψηλή ανάλυση της laser camera.

Στο ιατρείο μας αυτό εξασφαλίζεται με την κορυφαία σε ανάλυση Konica Minolta Dry Pro 793.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

 

   

Το CAD είναι ένα προηγμένο υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί μεθόδους στατιστικής και ειδικούς μαθηματικούς αλγόριθμους και διαβάζει τη μαστογραφία σημειώνοντας τα ύποπτα ευρήματα. Στην ουσία το CAD προειδοποιεί τον ιατρό Ακτινολόγο να εστιάσει την προσοχή του σε ύποπτες περιοχές (διαταραχές αρχιτεκτονικής, επιπρόσθετες σκιάσεις, ύποπτες μικροαποτιτανώσεις).

Από μόνο του το CAD, πάντως, δεν μπορεί να διαγνώσει έναν καρκίνο μαστού, καθώς το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζει είναι υψηλό, γι’ αυτό και τα αποτελέσματά του πρέπει να αξιολογούνται και να ελέγχονται από έμπειρο Ακτινοδιαγνωστή.

Εν κατακλείδι, το CAD, στα χέρια ενός έμπειρου Ακτινοδιαγνωστή, είναι ένα χρήσιμο συμπληρωματικό βοήθημα για καλύτερη διάγνωση και ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, καθώς αυξάνει την απόδοση του ιατρού, περιορίζοντας την πιθανότητα λάθους.

Στο Ιπποκράτειο Ιωαννίνων χρησιμοποιούμε σύστημα υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD) σε μία σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις και στην ψηφιακή μαστογραφία.

 


   
 
 
   
           


...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96