ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

 


   

Παρότι δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, η μαγνητική μαστογραφία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική τόσο στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού όσο και στις προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, συνιστάται ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος με μαγνητική μαστογραφία όλων των γυναικών που:

- Είναι αποδειγμένα φορείς μετάλλαξης BRCA1, BRCA2, TP53 ή PTEN ή έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με φορέα τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης.

- Έχουν διά βίου πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού μεγαλύτερη ή ίση του 20%, σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμού κινδύνου που στηρίζονται στην παρουσία ισχυρού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού ή ωοθηκών.

- Υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα σε ηλικία 10-30 ετών για νόσο Hodgkins.

 

   

Επίσης χρησιμοποιείται για την διερεύνηση της πλήρους έκτασης της νόσου σε νέα διάγνωση καρκίνου μαστού. Σε μία γυναίκα με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο μαστού η μαγνητική τομογραφία μαστών μπορεί να βοηθήσει στην διευκρίνιση του ακριβούς μεγέθους του κύριου όγκου, την ύπαρξη άλλων εστιών και τον αποκλεισμό τυχόν σύγχρονου καρκίνου στον άλλο μαστό.

Μπορεί να δείξει πότε ένα αδιευκρίνιστο ογκίδιο μαστού χρειάζεται βιοψία ή αν είναι δικαιολογημένο απλώς να το παρακολουθήσουμε Αυτό ισχύει κυρίως για τις σπάνιες περιπτώσεις όταν η ψηφιακή μαστογραφία και ο υπέρηχος μαστού δεν μας δίνουν αρκετές πληροφορίες

Παρακολούθηση της θέσης προηγούμενης εκτομής καρκίνου του μαστού.

Παρακολούθηση ανταπόκρισης στη προεγχειρητική χημειοθεραπεία Κάποιοι καρκινικοί όγκοι μαστού είναι σκόπιμο για κάποιους συγκεκριμένους λόγους να αντιμετωπιστούν πρώτα με χημειοθεραπεία και μετέπειτα με χειρουργική επέμβαση.

Παρακολούθηση των ενθεμάτων μαστού (ενθέματα σιλικόνης) Τα ενθέματα σιλικόνης τοποθετούνται στον μαστό στα πλαίσια της αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή ή σε αυξητική επέμβαση στήθους. Οποιαδήποτε επιπλοκή των ενθεμάτων μπορεί να διερευνηθεί κατά κύριο λόγο με μαγνητική τομογραφία μαστού. Κυρίως η ρήξη του ενθέματος μπορεί να αποκαλυφθεί με ακρίβεια.

 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης, ιδιαίτερα αυτές της μαγνητικής τομογραφίας, οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται σε απόλυτες ενδείξεις. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της ενδεδειγμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


     
 
 
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96