NewTom GiANO HR PROFESSIONAL
 
       
       
Τον Νοέμβριο του 2021 εγκαταστάθηκε το νέο μηχάνημα CBCT (3D DENTAL) - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ NewTom GiANO HR PROFESSIONAL.

Το νέο NewTom GiANO HR PROFESSIONAL εκτός από την ψηφιακή πανοραμική 7 ακτινογραφικών εικόνων σε μια λήψη και την ψηφιακή κεφαλομετρική, προσφέρει άψογη δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση των γνάθων, των κραταφογναθικών αρθρώσεων, των ιγμορείων άντρων, των λιθοειδών, των έσω ακουστικών πόρων και των ακουστικών οσταρίων με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και μέγιστη ακρίβεια σε συνδυασμό με την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας.

Το απόλυτα σύγχρονο και φιλικό στον χρήστη λογισμικό που συνοδεύει την εξέταση σε κάθε CD που παραδίδεται στον εξεταζόμενο ή το γιατρό του, δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης επεξεργασίας για οδοντιατρική και προσθετική χρήση.

Με την χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού επίσης εξασφαλίζουμε πολύ σημαντική ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας.

 


    ΟI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εξετάσεις επεξεργάζονται στον σταθμό εργασίας ΝΝΤ που αποτελεί το τελευταίας γενιάς workstation οδοντιατρικής απεικόνισης που προμηθευτήκαμε το 2021.

3D CBCT ΓΝΑΘΩΝ
Tα τελευταία χρόνια στον χώρο της οδοντιατρικής απεικόνισης έχει κυριαρχήσει η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT cone beam computed tomography).

Πρόκειται για μία νέα ακτινογραφική τεχνική, κατά την οποία το μηχάνημα περιστρέφεται γύρω από το κεφάλι του εξεταζόμενου, παράγοντας πολλαπλές εικόνες, οι οποίες στη συνέχεια, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, ανασυντίθενται σε τρισδιάστατη (3D) εικόνα

Η CBCT παρουσιάζει με την κλασική ιατρική υπολογιστική αξονική τομογραφία αρκετές διαφορές:
1. για μία εξέταση στην περιοχή των γνάθων με τη χρήση της CBCT, η δόση που δέχεται ο εξεταζόμενος μπορεί να είναι μέχρι και 20 φορές μικρότερη
2. η εξαιρετική ακρίβεια κι ανάλυση της CBCT των παραγόμενων εικόνων
3. η όρθια θέση εξέτασης σε σχέση με την ύπτια της κλασικής αξονικής τομογραφίας


ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Η πανοραμική ακτινογραφία είναι μία πολύ γρήγορη κι ασφαλής εξέταση.

Παρέχει πληροφορίες για τα σκληρά ανατομικά μόρια του κάτω μέρους του προσώπου, δηλαδή το σύνολο των δοντιών του ασθενούς, τους φρονιμίτες, το ιγμόρειο, την κροταφογναθική διάρθρωση και τα οστά των γνάθων.

Αποτυπώνει παλαιότερες οδοντιατρικές εργασίες που έχουν γίνει στα δόντια του ασθενούς, όπως τα σφραγίσματα και τις ενδοδοντικές θεραπείες, άξονες, στεφάνες, γέφυρες, ακρορριζεκτομές, εξαγωγές δοντιών και τοποθετήσεις εμφυτευμάτων αλλά και μη θεραπευμένες.

Επίσης αποτυπώνει παρούσες βλάβες (οδοντικές αλλοιώσεις, αλλοίωσεις των γνάθων κ.α.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι η εξέταση κατά την οποία έχουμε μια δισδιάστατη απεικόνιση της κεφαλής και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πλάγια, οπισοπρόσθια και προσθιοπίσθια λήψη.

Σε αυτήν μπορούμε να εξετάσουμε τις γνάθους και το κρανίο του εξεταζόμενου και να πραγματοποιήσουμε χρήσιμες μετρήσεις. Χρησιμοποιείται για τον ακριβή προσδιορισμό των αποστάσεων και γωνιών μεταξύ των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου.

Μαζί με την πανοραμική ή το CBCT είναι απαραίτητες εξετάσεις της ορθοδοντικής μελέτης.

2 D & 3D CBCT ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ
Η CBCT κροταφογναθικών αρθρώσεων είναι η εξέταση κατά την οποία γίνεται τρισδιάστατη απεικόνιση του δίσκου, σε σχέση με την γλήνη και τον κόνδυλο. Έτσι μελετάμε την ανατομία και την παθολογία κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Επίσης γίνεται μελέτη της άρθρωσης με κλειστό και ανοικτό το στόμα.

Επίσης πραγματοποιείται και ψηφιακή ακτινογραφική δυσδιάστατη απεικόνιση της κροταφογναθικής άρθρωσης που μας δίνει αντίστοιχες πληροφορίες, σαφώς όμως μικρότερης έκτασης και ευκρίνειας.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η ψηφιακή μορφή της εξέτασης παραδίδεται στον εξεταζόμενο σε CD ή USB το οποίο περιέχει τον ΝΝΤ Viewer, δίνοντας στον θεράποντα ιατρό πολλαπλές δυνατότητες εύκολα και γρήγορα στον χώρο της εργασίας του:
- επεξεργασία της εικόνας εστιάζοντας στις περιοχές ενδιαφέροντος και παίρνοντας το μέγιστο των πληροφοριών
- αφαίρεση artifacts
- μεγέθυνση τοπική αύξηση της διακριτικής ικανότητας
- αλλαγή του contrast και αλλαγή απεικόνισης άσπρο/μαύρο σε μαύρο/άσπρο ή με επιλογή έγρωμης διαβάθμισης
- αρχειοθέτηση για σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις ή στο μέλλον με επόμενες
- virtual τοποθέτηση προσθετικών υλικών πριν την τελική επιλογή και θεραπεία με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού
- δημιουργία αρχείου για κατασκευή νάρθηκα

Επίσης περιέχονται οι εικόνες σε μορφή DICOM που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο προγραμμα επεξεργασίας διαθέτει ο ιατρός.

εδώ θα βρείτε οδηγίες χρήσης προγραμματος του CD ή του USB
   
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96