Τον Μάρτιο του 2018 εγκρίθηκε η πρόταση εξυγχρονισμού που είχε υποβάλει το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ στα πλαίσια της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η οποία είχε ήδη υλοποιηθεί. Η πρόταση είχε συνολικό προϋπολογισμό 244.194,89€, επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 200.000€ και αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση 100.000€.

 

   

Στόχος του εξυγχρονισμού είναι η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, αναβάθμιση των υπηρεσιών του διαγνωστικού κέντρου και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

 


...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96